Disclaimer

Aan de inhoud van www.hbo-vgg.net is de grootst mogelijke zorg besteed. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie op deze site onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Opdrachtgevers en makers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op www.hbo-vgg.net. Aan de informatie op deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.