Veelgestelde vragen

Vraag: Welke werkzaamheden van de HBO-VGG zijn belangrijk in de ouderenzorg?

Antwoord:

- Verbeteren en stroomlijnen van het zorgproces

- Aanbrengen van verbeteringen en innovaties

- Bieden van specialistische verpleegkundige zorg

- Afstemmen van professionele zorg op de behoeften van de client

- Zoeken naar efficiency

- Begeleiden en coachen van verzorgenden en verpleegkundigen

- Organiseren van (zeer)complexe zorgsituaties (samenhang)

 

Vraag: Waar kan ik de opleiding tot HBO-VGG volgen?

Antwoord: De hogescholen die onder het tabblad "hogescholen" staan, zijn allemaal betrokken bij de ontwikkeling van de HBO-VGG. Sommigen bieden de leerroute aan als differentiatie, anderen hebben het HBO-VGG profiel verwerkt in hun opleidingsplan. Tijdens de projectperiode (maart 2010- maart 2012) wordt ook onderzocht of er een verkorte leerroute kan worden opgezet voor verpleegkundigen die in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg werken.

Vraag: Door wie wordt het project HBO-VGG aangestuurd?

Antwoord: Dit is een project van Actiz in afstemming met de HBO-raad. Het project wordt gesubsidieerd door VWS.

De stuurgroep bestaat uit:

- Ton Bakker, bestuurder Argos zorggroep, voorzitter

- Henk Kanters, Actiz

- Frans Boshart, Vivium Zorggroep, Regio Weesp

-Evelyn Finnema, lector Talmalectoraat

- Maria Dolders, Verenso

- Wim van de Vrie, V&VN

- Marian Adriaansen, lectoraat landurige zorg HAN

- Annemiek Mulder, Actiz

- Saskia van Dieren, LOOV

Programmamanager: Martin Gloudemans, Bureau G&D

 

Er wordt samengewerkt met het lectoraat "samenhang in de ouderenzorg" Hogeschool Rotterdam/Laurens