Deskundigheidsbevordering opleiders

Deskundigheidsbevordering opleiders verpleging en verzorging.

 

Het programma is vooral geschikt voor een regionale aanpak van deskundigheidsbevordering op het gebied van de zorg voor (kwetsbare) ouderen.

Doelgroep: opleiders hogescholen, roc's en zorgorganisaties

 

Het volledige programma bestaat uit vijf thema’s met ieder een middag-avonddeel. De inhoudelijke volgorde kan anders zijn, afhankelijk van de praktische planning. De volgende thema’s kunnen in het leertraject aan bod komen:

Themabijeenkomst 1: Succesvol ouder worden.

Vakgebied:        Psychogerontologie.
Binnen dit thema wordt ingegaan op psychologische factoren die het welzijn van  ouderen bevorderen of bedreigen. Met name zal ingegaan worden op de eigen mogelijkheden van ouderen in relatie tot zingeving.
De bijeenkomst wordt uitgevoerd door:
Ronald Geelen, psychogerontoloog samen met Susan Huntjens, hbo verpleegkundige gerontologie geriatrie.

Themabijeenkomst 2: Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen.

Vakgebied:        Psychogeriatrie en gerontopsychiatrie.
Bij dit thema wordt ingegaan op de belangrijkste psychogeriatrische en psychiatrische beelden bij ouderen. Daarbij komen onder meer nieuwste inzichten in de psychotherapeutische, farmacotherapeutische  en psychosociale interventies aan bod.
De bijeenkomst wordt uitgevoerd door:
Ton Bakker, specialist ouderengeneeskunde en lector samen met Rob Winkens, hbo verpleegkundige gerontologie geriatrie.

Themabijeenkomst 3: Medische zorg voor kwetsbare ouderen.

Vakgebied:        Klinische geriatrie.
Aan bod komen de belangrijke kenmerken van kwetsbare ouderen, alsmede de medische interventies gericht op het versterken van de wankele evenwichtssituatie waarin kwetsbare ouderen zich bevinden. Speciale aandacht zal worden besteed aan het herkennen van de eerste signalen van het delier.
De bijeenkomst wordt uitgevoerd door:
Juliette Parlevliet, klinisch geriater samen met Renate Achterhof,  physician assistant.

Themabijeenkomst 4:   Ouder worden gaat niet vanzelf.

Vakgebied:        Sociale gerontologie.
Er wordt ingegaan op exemplarische sociaal-gerontologische topics (maatschappelijke factoren die het welzijn van ouderen bevorderen, respectievelijk bedreigen). Deze zullen  kritisch tegen het licht gehouden worden.
De bijeenkomst wordt uitgevoerd door:
Friso Teerink, sociaal gerontoloog samen met Marjolijn Onvlee, wijkverpleegkundige.

Themabijeenkomst 5: Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen.

Vakgebied:        (Psycho)geriatrische verpleegkunde.
In deze bijeenkomst zal worden ingegaan op actuele (wetenschappelijke) verpleegkundige inzichten op het vakgebied in relatie tot praktijk casuïstieken.
De bijeenkomst wordt uitgevoerd door:
Herbert Habets, verpleegkundige / verplegingswetenschapper / senior docent samen met Lysette Hakvoort, geriatrisch verpleegkundige/VGG

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Martin Gloudemans, Bureau G&D.

e-mail: m.gloudemans@gdnet.nl

tel.: 0416 651666