Hogeschool Utrecht

Klik op de foto: Jeanette Robat licht toe waarom ze kiest voor de ouderenzorg

 

 

 

  

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) is met ruim 38.000 studenten en ruim 3.200 medewerkers een van de grootste en meest veelzijdige hbo-instellingen in Nederland. De zes faculteiten, gevestigd in Utrecht en Amersfoort, bieden meer dan 80 bacheloropleidingen aan op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, onderwijs en maatschappij en recht. Hogeschool Utrecht heeft onderwijslocaties in de Utrechtse binnenstad en op De Uithof en is ook gevestigd in Amersfoort.

Na het behalen van je bachelordiploma kun je bij de HU ook in diverse richtingen een mastergraad behalen. Het onderwijs is per opleiding georganiseerd en is daardoor overzichtelijk en persoonlijk. Is je interesse breder dan je eigen opleiding, dan kun je deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen of aan andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Denk aan het volgen van een minor of stage lopen.

 

Onderwijsprofiel

Onderwijs is competentiegericht als de student die kennis, vaardigheden en houdingen aanleert waarmee een bepaald beroep kan worden uitgeoefend.

De opleidingen formuleren, onderschrijven en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we de student maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren de student om in toenemende mate regisseur te zijn van zijn eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. Onze studenten moeten in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit.

Tevens dagen we studenten uit te werken aan hun onderzoeksvaardigheid en hun competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele context.

Het onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de student. Wij matchen de kennis en leervragen van studenten met die van de beroepspraktijk op een manier die past.

We vinden dat de student zelf verantwoordelijk is voor zijn studieloopbaan en dat de HU hem daarbij moet ondersteunen.

 

Bij deze hbo-studie van Hogeschool Utrecht word je opgeleid tot verpleegkundige. Een professionele zorgverlener die werkt in de psychiatrie, ouderenzorg, kind- en jeugdzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg en natuurlijk in het 'gewone' ziekenhuis.

www.verpleegkunde.hu.nl

 

Hogeschool Utrecht biedt tevens mogelijkheden om je verder te kunnen verdiepen in de ouderenzorg . Vanuit de organisatie van zorgondernemers Actiz en de hbo-raad is in 2005 een project gestart om te komen tot een verbeterde aansluiting van de hbo-v op de verpleegkundige beroepspraktijk in de ouderenzorg.

Deze uitstroomvariant, Verpleegkundige Gerontologie & Geriatrie (VGG), is  naar aanleiding van het project ontwikkeld binnen Hogeschool Utrecht.

 

In de theorie van deze uitstroomvariant  komen de volgende thema's aan bod:

 1. De oudere in de samenleving
 2. Psychologische theorieen over veroudering
 3. Normale veroudering
 4. Gedragsproblemen m.b.t. cognitief functioneren
 5. De geriatrische zorgvrager
 6. Ouderen en voeding
 7. Intergenerationele gesprekken
 8. Ouderen met een niet-westerse achtergrond
 9. Overheidsbeleid en financiering
 10. Mantelzorg
 11. Belevingsgerichte zorg
 12. Seksualiteit en intimiteit bij ouderen
 13. Recht voor verpleegkundigen 

 

Het blok wordt afgesloten met

        - een kennistoets

       - het schrijven van een artikel

       - het houden van een referaat

 

Dit theorieblok is apart te volgen. Indien je opteert voor de gehele uitstroomvariant dan zul je, afhankelijk van je beginsituatie, mogelijk aanvullend een stage moeten doen in de ouderenzorg.

 

Deze uitstroomvariant is bedoeld voor

 -  studenten verpleegkunde

 -  niveau 4 en 5 verpleegkundigen.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Marianne Tesink , coördinator Uitstroomprofiel VGG (marianne.tesink@hu.nl)