Hogeschool Windesheim

Windesheim (www.windesheim.nl) is een regionaal kenniscentrum met een kleine 20.000 studenten, duizenden cursisten en meer dan 1.700 medewerkers. In ruim twintig jaar heeft Windesheim zich ontwikkeld van een kleinschalige onderwijsinstelling met klassikaal, aanbodgericht onderwijs naar een regionale kennisinstelling. Daarin is het bevorderen van kennisoverdracht en -circulatie een belangrijke drijfveer.
Uitgangspunt zijn de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van individuen.


Windesheim is als brede instelling voor hoger onderwijs een maatschappelijke onderneming. De hogeschool vormt een gemeenschap waarin actieve en deskundige mensen elkaar ontmoeten. Windesheim is een innovatief kennis- en expertisecentrum dat individuen en mensen in organisaties uitdaagt zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, waarde(n)volle en zelfbewuste professionals, die

 

- over maatschappelijk relevante kennis en competenties beschikken,

- willen functioneren op hoger professioneel niveau

- daaraan gerelateerde persoonlijke groei realiseren, en

- bijdragen aan de ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden

 

Identiteit

Windesheim kiest en handelt vanuit zijn identiteit. Deze vindt haar oorsprong in de christelijke godsdienst en cultuur en de daarin wortelende levensbeschouwelijke overtuigingen en inspiraties. Windesheim is er voor alle mensen die

 

- zich willen voorbereiden op een beroep

- aanwezige beroepscompetenties individueel of in teamverband verder willen ontwikkelen

- zich persoonlijk willen vormen en ontplooien

 

Locatie

Zwolle

Christelijke Hogeschool Windesheim is gehuisvest op de Campus te Zwolle.  Het Windesheim Honours College (WHC) is gevestigd aan de Praubstraat, in de historische binnenstad van Zwolle. Het WHC is een kleinschalig, Engelstalig en residentieel College voor studenten die een internationale carrière ambiëren.