NHL Hogeschool

Wij stellen ons voor

NHL Hogeschool wil zich de komende jaren ontwikkelen als een Regional University of Applied Sciences: een hogeschool die zich kenmerkt door betrouwbaar en kwalitatief goed onderwijs gecombineerd met passie, vitaliteit, energie en ondernemingsdrang.

De hogeschool is nuchter maar gedreven, eigenzinnig en ambitieus, creatief en energiek, open en sociaal. Kortom: een dynamische organisatie waar meer dan 1000 gedreven mensen werken met de nodige expertise, passie en eigenzinnigheid.

Als Regional University of Applied Sciences heeft de NHL als core business:

- Onderwijs: de NHL verzorgt voor ruim 10.000 studenten competentiegericht onderwijs

- Onderzoek: de hogeschool verricht toegepast en praktijkgericht onderzoek

- Contractactiviteiten: de NHL is dé kennishotspot voor bedrijven in de regio


De hogeschool beschikt over een breed aanbod van Bachelors, hoogwaardige Masters en Associated Degrees. Als Regional University of Applied Sciences bieden we een inspirerende omgeving waarin studenten, bedrijven, instellingen en overheden elkaar ontmoeten. Gepland en onverwacht, want ontmoeting leidt tot ontplooiing.
De NHL is gevestigd op verschillende locaties. De hoofdlocatie bevindt zich in Leeuwarden, maar de NHL is ook te vinden op Terschelling, in Groningen en in Zwolle.

Visie

NHL Hogeschool verlegt de HORIZON. Als Hoger Onderwijsorganisatie met 73 opleidingen neemt de NHL een unieke plaats in de Regio in. De NHL wil op Inspirerende en Zinvolle wijze studenten, bedrijven instellingen en overheden elkaar laten Ontmoeten. Dit leidt tot ontplooiing waardoor het Noorden zich blijvend kan ontwikkelen.

Missie

De NHL wil op actieve en motiverende wijze een kennisplatform in het Noorden opbouwen waar studenten, organisaties en overheden elkaar ontmoeten.
De NHL wil dit bewerkstelligen door:

 

- Studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten met leerroutes die zijn afgestemd op hun persoonlijke ambities zodat ze alles uit zichzelf kunnen halen.

- Beroepspraktijk te ondersteunen bij het bereiken van groei en continuïteit.
- Bijdrage te leveren aan een aantrekkelijk leef- en werkklimaat in de regio door een inspirerende ontmoetingsplaats te zijn.

Ontmoeting leidt tot ontplooiing

De kracht van goed partnerschap is elkaar versterken, inspireren en tot nieuwe inzichten brengen. Eén plus één is geen twee, maar drie. Daarom stimuleert de hogeschool ontmoetingen tussen studenten, docenten, bedrijven, instellingen en overheden. Ontmoetingen die leiden tot ontplooiing. Daar maakt de NHL zich sterk voor. Zorgen dat de juiste kennispartners elkaar vinden en dat het geheel meer is dan de som der delen.
Belangrijke kernwaarden daarin zijn: uitdagend, onderzoekend en ondernemend, betrouwbaar en verbindend.

HBO-V en HBO-VGG

Een verpleegkundige kan écht iets betekenen voor mensen. Tijdens de studie Verpleegkunde word je opgeleid tot een allround verpleegkundige met verstand van zaken én gevoel voor mensen. Verpleegkunde is een beroep waarbij je werkt met je hart, hoofd en handen. We besteden daarom veel aandacht aan de ontwikkeling van jou als persoon en aan verpleegkundige vaardigheden.

 

Keuzevrijheid
Tijdens de opleiding stippel je voor een deel je eigen studieroute uit. In het vierde jaar bepaal je welke richting je op wilt en waarin je je wilt verdiepen.

- algemene gezondheidszorg

- geestelijke gezondheidszorg

- maatschappelijke gezondheidszorg

 

Daarna kies je een minor waarbij je je verdiept in het beroepsthema.

Je kunt kiezen uit:

- Critical care
- Begeleiding van mensen met ernstige psychiatrische problemen
- ICT in de zorg
- Verslaving en criminaliteit
- Praktijkondersteuning huisartsenzorg

 

De NHL Hogeschool biedt de HBO-VGG aan als onderdeel van het uitstroomprofiel MGZ per september 2011 en biedt daarnaast ook de minorvariant van 20 weken. Voor meer informatie over de opleiding HBO-V kunt u terecht op: http://www.nhl.nl/scholieren/106/verpleegkunde voor de voltijd opleiding of op http://www.nhl.nl/werkenstudie/545/verpleegkunde-deeltijd.html voor de deeltijd opleiding

Contact

NHL Hogeschool
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden
Tel.: 058 251 2345
Fax: 058 251 1950


Postadres
NHL Hogeschool
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden