Saxion Hogeschool

Met vestigingen in Deventer, Enschede en Apeldoorn en ruim 21.000 studenten is Saxion een van de grootste hogescholen van Nederland. Saxion biedt een zeer uitgebreid assortiment opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, nationaal en internationaal.

Het onderwijs kan als hoogwaardig, innovatief en ondernemend gekarakteriseerd worden. Studenten studeren individueel in een 'persoonlijke leerweg'. Samenwerkingsverbanden met bedrijven, instellingen en overheden resulteren in onderwijs, dat nauw aansluit op de beroepspraktijk. Daarnaast wordt er momenteel een breed programma voor toegepast onderzoek ontwikkeld

Saxion werkt samen met andere hogescholen aan een gezamenlijk, regionaal assortimentsbeleid. Centraal hierin staat het voor Oost-Nederland meest gewenste palet aan hbo-opleidingen en de optimale spreiding daarvan. Voor overheden, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties staat 'Saxion Kennistransfer' ter beschikking. Zij verzorgt toegepast onderzoek, bij – en nascholing en advisering op commerciële basis. De Kenniscentra van Saxion, waarin specialistische kennis van binnen en buiten de hogeschool wordt samengebracht, staan ten dienste van alle organisaties en bedrijven in de regio. Lectoren, verbonden aan de Kenniscentra zorgen voor de ontwikkeling van onderzoek en het gebruik van de daardoor verkregen kennis in het onderwijs.

 

De opleiding tot hbo-verpleegkundige van Saxion is competentiegericht opgezet: kennis, vaardigheden en beroepshouding worden in samenhang aangeleerd. Het onderwijs wordt op verschillende manieren aangeboden: colleges, studieloopbaanbegeleiding, inhoudelijke begeleiding, stages en vaardigheids-onderwijs.

Het competentieprofiel staat gedurende de hele opleiding centraal. Het gaat hierbij om vijf beroepsrollen: de zorgverlener, regisseur, ontwerper, coach en beroepsbeoefenaar. De rollen kun je vervullen in de werkvelden AGZ (algemene gezondheidszorg), GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en MGZ (maatschappelijke gezondheidszorg).

 

Bij Saxion kan de student Verpleegkunde in de differentie naast het profiel AGZ, MGZ of GGZ, kiezen voor het profiel VGG.

 

Kennis is vereist van zowel de fysiologie van het ouder worden, als de psychologische, sociale en maarschappelijke context. Immers alleen dán kan de Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie met de benodigde vaardigheden, de complexiteit van de zorgvraag doorgronden en op competent niveau verplegen.

De student met het VGG profiel loopt in diverse werkvelden stage ( 3 x 20 weken). Saxion biedt hiertoe stageplekken in een algemeen ziekenhuis (afdeling geriatrie), binnen de psychiatrie (afdeling opname ouderen), de thuiszorg en in verpleeghuizen. Op deze wijze komt de student in aanraking met vele geriatrische en/of psychogeriatrische zorgvragen.  

 

Om zich als student Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie in alle rollen te profileren, kan hij/zij meewerken aan projecten Active Aging en Palliative care van het Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn en Technologie. Dit Kenniscentrum onderhoudt nauwe contacten met instellingen in de regio (zoals Trivium Meulenbelt, Solis en Livio). Kijk voor meer informatie op http://www.saxion.nl/gezondheidwelzijnentechnologie/lectoraten/lectoraten

 

De student Verpleegkunde Gerontologie Geriatrie kan bij Saxion een keuze maken uit diverse minoren die passen bij het HBO-profiel VGG. In de Minor Complementair Werken leert de student door middel van het complementeren van de zorg dit beter te laten passen bij de leef- en belevingswereld van de cliënt; complementair werken is m.n. gericht op persoonlijk welbevinden van de cliënt.

De minor Ouderenvraagstukken is gericht op verbreding en beeldvorming (werk, vrije tijd, inkomen, immigranten etc)

 

Meer informatie?

Jeroen Boonstra             J.s.boonstra@saxion.nl

Wendelien Moorlag        W.Moorlag@saxion.nl