Lectoraal Mensen met chronische ziekten

 

dr. Henk Rosendal

Hogeschool Leiden

Henk Rosendal heeft jarenlange ervaring in de gezondheidszorg. Begonnen als verpleegkundige, werkte hij na zijn studie Gezondheidswetenschappen een aantal jaar bij het Ministerie van VWS. Hierna startte hij zijn wetenschappelijke carrière als onderzoeker bij TNO-PG. In 2002 verscheen zijn proefschrift over de effectiviteit van transmurale zorg. Van 2002 tot 2005 was hij hoofd Sectorbeleid bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, tegenwoordig ActiZ. Hier was hij onder meer betrokken bij de versterking van de eerstelijns gezondheidszorg op landelijk niveau. Sinds 2005 is hij als lector verbonden aan Hogeschool Leiden. Henk is tevens voorzitter van V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen en lector Wijkzorg aan de Hogeschool Rotterdam.

Lectoraat mensen met Chronische Ziekten

Het aantal mensen met chronische ziekten neemt fors toe in de komende jaren, met tientallen procenten. Deze mensen moeten zo goed en adequaat mogelijk behandeld worden. Daar komt nog bij dat er ook steeds meer mensen komen met co-morbiditeit, ofwel bijkomende ziekten. Dit is een logisch gevolg van de hogere leeftijd die wij tegenwoordig bereiken. Oudere mensen hebben beduidend meer kans op het krijgen van een of meerdere chronische ziekten.

Het lectoraat Mensen met chronische ziekten wil de zorg voor deze groep optimaliseren. Primair door het stimuleren, ontwerpen, begeleiden, monitoren en evalueren van geïntegreerde zorg, met de nadruk op ketenzorg. Het uitgangspunt hierbij is dat er geen organisatievorm bestaat die optimaal is voor alle doelgroepen. Er zijn diverse opties die zich onderscheiden door de mate van integratie.

Ketenzorg is een samenwerkingsverband van partijen die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren. Hun handelingen zijn gericht op een gemeenschappelijk doel, dat zij in onderlinge afstemming vaststellen en bereiken. In de zorgpraktijk is ketenzorg een regionaal of lokaal samenwerkingsverband van instellingen en beroepsbeoefenaars. De patiënt staat hierin centraal, niet de prestaties van individuele behandelaars. De kern van ketenzorg is immers dat het ketenbelang boven het deelbelang van de betrokken aanbieders gaat.

Samen met het werkveld wil het lectoraat bestaande kennis over zorginnovaties als ketenzorg inventariseren en verder verspreiden én nieuwe kennis ontwikkelen. Dit kan door toegepast wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, expliciet gericht op het professioneel handelen van de beroepsbeoefenaren. Parallel aan deze onderzoekswerkzaamheden wil het lectoraat ook het ontwerpen en implementeren van deze zorginnovaties begeleiden. Docenten uit de kenniskring van het lectoraat leiden de projecten en het toegepast onderzoek.

 

contact: h.rosendal@hsleiden.nl