Lectoraat Innovatie in de ouderenzorg

Dr. H.M. (Carolien) Smits

Trimbos Instituut/Hogeschool windesheim

Contact: innoveren-ouderenzorg@windesheim.nl

 

Dr. Carolien Smits uit Raalte is per 1 februari 2008 benoemd als lector Innoveren in de Ouderenzorg. Zij combineert het lectorschap met haar werkzaamheden voor het Trimbos-instituut. 
Smits is psycholoog-gerontoloog en heeft een rijke ervaring in het onderzoeksveld ouderen en ouderenzorg. Zij werkte als docent en onderzoeker bij de Universiteit van Edinburgh en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam was Smits senior onderzoeker bij de faculteiten Sociale Wetenschappen en Psychologie. Sinds 1998 is zij senior onderzoeker bij het Trimbos-instituut, het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.
 
Lectoraat innovatie in de ouderenzorg
Het lectoraat wil dat ouderen een leven kunnen leiden dat zij als goed ervaren. Alle zorg die daarvoor ingezet wordt moet dit doel voor ogen hebben. Wanneer dit doel bereikt wordt is er sprake van goede zorg. Zorgculturen leveren ingrediënten op voor innovatie wanneer ze veranderen of met elkaar in aanraking komen. Het lectoraat richt zich op deze processen en ingrediënten. Inhoudelijk heeft het lectoraat een aantal speerpunten:  levenskunst en empowerment, kwaliteit van wonen en zorg, hbo-professionals en de zorgarbeidsmarkt  en tot slot  innovatie door hbo-professionals.
Met verschillende Windesheim-opleidingen (speciaal de School of Health Care en de School of Social Work) bundelt het lectoraat de krachten om toepasbare kennis te ontwikkelen, docenten te professionaliseren en bestaande curricula te actualiseren, zoals de hogeschoolbrede minor Ouderen en Samenleving.
Het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg wil bijdragen aan een betere zorg door gebruik te maken van de kennis en expertise van haar doelgroepen: de oudere zelf, zijn of haar vertegenwoordigers, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals, zorgmanagers, beleidsmakers, ondernemers, verzekeraars, studenten en docenten. Kenniscirculatie tussen deze partijen vindt plaats door een programmatische aanpak en de ontwikkeling en toepassing van methodieken, zoals: practice development en verbetertrajecten.