Lectoraat Langdurige zorg

 dr. Marian Adriaansen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Contact: Marian.adriaansen@han.nl

Marian Adriaansen heeft na het behalen van haar HBO-V een aantal jaren als verpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg en in de thuiszorg gewerkt. Na een aantal jaren als docent aan de HBOV van de HAN te hebben gewerkt is zij coördinator van de Masteropleiding Advanced Nursing Practice en Instituutsdirecteur Verpleegkundige Studies geweest. In 2008 is ze gepromoveerd op het onderwerp 'Onderwijs in Palliatieve Zorg'. Ze is lid van de redactie van TvZ en van het Tijdschrift Verpleegkunde. Daarnaast is ze lid van de commissie Buitenslands Gediplomeerden en van het bestuur van Rho Chi, een internationale beroepsvereniging voor verpleegkundigen.

 

dr. Rob van der Sande

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Contact: rob.vandersande@han.nl

Van der Sande heeft jaren gewerkt als verpleegkundige en heeft na een studie sociale wetenschappen een aantal jaren onderzoek verricht op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Zijn wetenschappelijke promotie betrof de kosten-effectiviteit (gerandomiseerde trial) van een sociaal psychiatrische opvang voor suïcidepogers. De afgelopen tien jaren is Van der Sande wetenschappelijk secretaris geweest van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (onderdeel van de Gezondheidsraad) en als zodanig betrokken geweest bij diverse adviezen over de financiering en inrichting van het gezondheidsonderzoek

 

Lectoraat Langdurige zorg
Contactgegevens Marian.adriaansen@han.nl
024 3530450
Postbus 6960
6503 GL Nijmegen

Het lectoraat streeft er naar een bijdrage te leveren aan het professionaliseren van de zorg aan ouderen en mensen met een langdurige aandoening en hun mantelzorgers door:
a) het ontwikkelen, systematiseren en verspreiden van kennis over zorg, zorgprogramma's en de organisatie van zorg voor deze groep mensen;
b) het ontwerpen en evalueren van (nieuwe) interventies en zorgprogramma's;
c) zorg te dragen voor de implementatie van geschikt gebleken interventies en programma's; d) het verhogen van het opleidingsniveau van mensen werkzaam in de langdurige zorg in de regio;
e) het bevorderen van een voor hen adequate positie in de werkomgeving.
Op het terrein van de langdurige zorg richt het lectoraat zich in het bijzonder op de zorg voor herstel, behoud of compensatie van een verminderd persoonlijk en maatschappelijk functioneren als gevolg van één of meer aandoeningen, handicaps en/of beperkingen. Ook de organisatie van die zorg behoort tot het terrein van het lectoraat.