Lectoraat ouderenzorg en palliatieve zorg

Lector
Dr. H.M. (Hilde) de Vocht PhD MSc

Het lectoraat richt zich op innovaties in de gezondheidszorg en start in september met de Leergang Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie (LVGG).

 

Het lectoraat kent twee programma’s:

Ouderenzorg
Het lectoraat richt zich op ouderenzorg in de brede zin van het woord. Een belangrijk gegeven hierbij is dat ouderenzorg relevant is binnen alle velden van de algemene gezondheidszorg (met uitzondering van specifiek op jeugdzorg gerichte domeinen). Ouderenzorg is nadrukkelijk aan de orde binnen verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook (in toenemende mate) van toepassing in geplande en acute ziekenhuiszorg, thuiszorg, huisartsenzorg, reactivering en revalidatie.

Palliatieve zorg
Binnen de palliatieve zorg gaat het om het optimaliseren van de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is per definitie multidisciplinaire zorg gericht op preventie en verlichting van problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. De zorg richt zich behalve op de palliatieve zorgvragers ook nadrukkelijk op de naasten van palliatieve zorgvragers. Onderdeel van palliatieve zorg is de palliatieve terminale zorg.