Lectoraat Pyschogeriatrie

Dr. Frans Hoogeveen

Haagse Hogeschool

Contact:. F.R.Hoogeveen@hhs.nl

 Hoogeveen studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde op 'errorless learning' bij mensen met ernstige cognitieve beperkingen. Hij werkte achtereenvolgens als onderzoeker aan de Universiteit Leiden (1984-1990) en als gz-psycholoog in de psychogeriatrie (1990-1993 bij de GDVV Den Haag en sinds 1993 bij Zorggroep Florence). Van 2005-2008 was hij voorzitter van de Vereniging voor Psychogeriatrie, een vereniging voor professionals in de psychogeriatrie, aangesloten bij de International Psychogeriatric Association. Naast lector aan De Haagse Hogeschool is hij hoofdredacteur van DENKBEELD, tijdschrift voor psychogeriatrie, en organisator/gespreksleider van het Alzheimer Café Rijswijk.

 

Lectoraat PsychoGeriatrie

 

Aan De Haagse Hogeschool is het Lectoraat Psychogeriatrie gevestigd. Een bijzonder lectoraat, waarin  vijf partijen samenwerken: de zorginstellingen Florence en WZH, de ROC's Mondriaan en ASA en tenslotte, met twee academies (gezondheid en sociale professies), De Haagse Hogeschool.

Een van onze ambities is de HBO'er tot werken in de ouderenzorg te verleiden - en werkgevers tot het creëren van volwaardige hbo-functies te bewegen. Dat is een taaie klus - wat is dat stereotype negatieve beeld toch sterk ("ouderenzorg is niet complex genoeg", "hbo'ers zijn te duur"). Maar wij laten ons door beelden niet uit het veld slaan. Kortgeleden nog publiceerden 4 van onze kanjers -hbov'ers- een wervend stuk in Denkbeeld (tijdschrift voor de psychogeriatrie) over hoe, in hun ogen, de hbo'er (zowel verpleegkundige als sociaal pedagogisch werker) op haar plek is, op de werkvloer (niet in het management!) in het verpleeghuis of in de thuiszorg.

Een van onze (onderzoeks)projecten is het invoeren (en later evalueren) van hbo-functies bij een aantal partnerorganisaties. Naast Florence en WoonZorgcentrumHaaglanden participeert Pieter van Foreest in dit project. Uiteraard spoort deze ambitie nagenoeg volledig (onze doelgroep is naast hbo-v ook sph) met de doelstellingen van het project hbo-vgg. Reden waarom we inmiddels in contact zijn met de projectleiding. Deze samenwerking blijkt vruchtbaar en erg plezierig.

 

In oktober a.s. organiseren wij een expertmeeting waarin we onze plannen en ambities willen uit-venten/-breiden naar meer zorgorganisaties in onze regio. Tijdens deze meeting zal o.a. het project hbo-vgg nader worden toegelicht. Aandacht hiervoor is essentieel in deze tijd! We hopen bijvoorbeeld een van de proeftuinen bereid te krijgen om een best practice presentatie te geven. Ook willen we een paar alumni uitnodigen die de weg naar de ouderenzorg wél hebben gevonden.

Enthousiasmeren en draagvlak creëren, media-aandacht genereren, dat moet u aanspreken?

We zitten hier in het Haagse dicht op de politiek, wellicht dat we ook vanuit die hoek wat mensen vragen. In onze  Samenscholing (zie de website van het lectoraat psychogeriatrie ) van 28 maart jl. werden we in het openingswoord van mevrouw Veldhuijzen van Zanten Hylner gefeliciteerd met ons prachtige lectoraat, zo'n warme welgemeende handdruk smaakt naar meer!