Lectoraat Samenhang in de ouderenzorg

Dr. Evelyn Finnema


Hogeschool Rotterdam 

Contact: e.j.finnema@hro.nl

Evelyn Finnema is van huis uit verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Momenteel is zij ook werkzaam als lector op het gebied van de ouderenzorg in het lectoraat Samenhang in de Ouderenzorg bij de Hogeschool Rotterdam samen met dr Marleen Goumans

 

Dr. Marleen Goumans

 

Hogeschool Rotterdam

Contact: m.j.b.m.goumans@hro.nl

Marleen Goumans begon haar carrière op het gebied van beleid en beheer van de gezondheidszorg in Maastricht. In 1998 promoveerde zij op het proefschrift 'organisatieconcepten van gezondheid in grote steden'. Binnen NIZW en Vilans heeft zij zich vervolgens bezig gehouden met kennisontwikkeling en verspreiding op het terrein van wonen, zorg en welzijn en in het inspireren en coachen van medewerkers. Goumans is parttime adviseur organisatorische samenhang wonen, diensten en zorg bij "Laurens en parttime lector " samenhang in de Ouderenzorg".


Samenhang in de ouderenzorg
De uitdaging voor dit lectoraat is: om de verschillende ontwikkelingen in de ouderenzorg in een samenhangend geheel vanuit cliënt- medewerker- en organisatieperspectief vorm te geven en te borgen. Daarmee sluit het lectoraat naadloos aan bij het onlangs door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) geïnitieerde Nationaal Programma Ouderenzorg.

De lectoren zijn schakels tussen de Hogeschool Rotterdam en het de ouderenzorg in deregio Rotterdam, waaronder Laurens. Laurens biedt in Rotterdam, Barendrecht en op Voorne-Putten een breed pakket van wonen, diensten en zorg. Zij biedt zorg en ondersteuning aan ouderen met een zorgbehoefte. Laurens wil mensen tot op hoge leeftijd in de gelegenheid stellen hun leven zelf in te vullen en past haar werkwijze hier op aan. Laurens kent een traditie van wetenschappelijk onderzoek in nauwe samenwerking met wetenschappelijke instituten (w.o. LUMC en Erasmus MC). Tevens heeft Laurens nauwe banden met de Regionale Opleidingscentra op het gebied van opleiding en bijscholing van medewerkers. Onderwijsvernieuwing op het gebied van welzijn, zorg en management is daarbij een belangrijk thema. De samenwerking met Hogeschool Rotterdam past binnen deze traditie.