Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische zorg

prof. dr. Mia Duijnstee

Hogeschool Utrecht

Contact:mia.duijnstee@hu.nl

Mia Duijnstee is verpleegkundige, volgde de opleiding MGZ en studeerde arbeids- en organisatiepsychologie. Zij promoveerde op een onderzoek naar de belasting van familieleden van dementerenden. Duijnstee werkte onder meer als wijkverpleegkundige en als clustermanager bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Daarnaast was zij vanaf 1993 tot 2003 bijzonder hoogleraar Innovaties in het veld van de thuisverpleging. In 2003 werd zij benoemd tot hoogleraar Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Duijnstee is directeur van de Academie Gezondheidszorg Utrecht. Zij is tevens deeltijdlector Familiezorg binnen het lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen. Sinds 2007 is Mia Duijnstee voorzitter van het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek.

prof. dr. Marieke Schuurmans

Hogeschool Utrecht

Contact: marieke.schuurmans@hu.nl

Marieke Schuurmans studeerde gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting verplegingswetenschap, aan de Universiteit Maastricht. Aansluitend doorliep zij een verkorte opleiding tot verpleegkundige aan de Hogeschool Nijmegen. In 2001 promoveerde zij op een onderzoek naar herkenning van het delirium door verpleegkundigen aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1990 is Schuurmans werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Utrecht waar zij diverse functies vervulde als verpleegkundige, verpleegkundig specialist en leidinggevende Geriatrie, onderzoeker en docent Verplegingswetenschap. In 2009 werd Marieke Schuurmans benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht


Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische aandoeningen

Contactgegevens:

SecretariaatLectoraat.fg@hu.nl
030 - 258 51 51
Postbus 85182
3508 AD Utrecht

 De focus van dit lectoraat is gericht op de balans in het dagelijks leven van ouderen met één of meerdere chronische aandoening(en), die dagelijks hulp krijgen van familie en professionele zorgverleners. Verpleegkundigen en paramedici maken in de behandeling en zorg velen malen per dag keuzes die van invloed zijn op deze balans. Door het vroegtijdig onderkennen van problemen en het toepassen van  preventie kunnen zij de kwaliteit van het bestaan van deze groep ouderen sterk beïnvloeden.

Het lectoraat werkt aan vakkennis en aan een professionele beroepshouding in de zorg voor ouderen. Binnen de onderzoekslijnen van het lectoraat vallen preventie van functieverlies, revalidatie na een CVA, preventie van medicatiegerelateerde complicaties (polifarmacie), beroepshouding, familiezorg. Hierbij werken promovendi, professionals, docenten en studenten nauw samen.