Talmalectoraat

Dr. Evelyn Finnema.

Haar achtergrond is HBO-Verpleegkunde en Gezondheidswetenschappen. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan in de GGZ, in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de ouderenzorg. Zij is gepromoveerd op belevingsgerichte zorg voor verpleeghuisbewoners met dementie en hun verzorgenden. Haar interesse gaat vooral uit naar het bieden van menswaardige zorg en het belang en de invloed van attitude en bejegening in het bieden van deze zorg. Naast haar baan als lector bij de NHL Hogeschool is Evelyn ook lector op het gebied van de ouderenzorg bij de Hogeschool Rotterdam en is zij toezichthouder in de zorg.

Kruisbestuiving tussen theorie en praktijk
De hoofdtaken van het lectoraat bestaan uit praktijkgericht onderzoek, kennisverwerving,-implementatie en -disseminatie. Professionaliseren van docenten en actief bijdragen aan onderwijs en onderwijsvernieuwing maken hier deel van uit. Het accent van het lectoraat binnen de NHL Hogeschool ligt op kennisontwikkeling. Praktijkgericht onderzoek met regionale zorgpartners wordt gedaan met als doel het verkrijgen van kennis om deze vervolgens te kunnen verspreiden en direct toe te passen in het onderwijs en beschikbaar te maken voor de praktijk. Door middel van onderzoek en het verspreiden van de resultaten hiervan wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van Evidence based practice.
De projecten van het lectoraat vinden plaats in het werkveld en worden onder verantwoordelijkheid van de lector uitgevoerd door kenniskringleden in samenwerking met studenten. Studenten krijgen binnen lectoraten de mogelijkheden kennis te maken met het doen van innovatieve projecten en onderzoek.

 

Voor vragen kunt u terecht bij:

NHL Hogeschool
Secretariaat Lectoraten Zorg & Welzijn
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden

Telefoon: 058 – 251 1105

E-mail: lectoraatzw@nhl.nl