HBO module Mondzorg ouderen

17 mei, 2016

Single Image

Ouderen bezoeken in veel gevallen de algemene mondzorgpraktijk niet meer. Tandartsen en mondhygiënisten zijn niet standaard gevestigd in een verpleeg- verzorgingshuis. Kwetsbare ouderen zijn dus voor de mondzorg afhankelijk van zorg professionals. HBO-Verpleegkundigen kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Voor deze verpleegkundigen is een module ontwikkeld in het kader van het ZonMW project:"Mondzorg bij ouderen".

 

Module doelen
•    Na deze module is de student in staat om de adequate mondzorg te indiceren en te verlenen op basis van evidence based practice.
•    Na deze module kan de student mondproblemen herkennen waarbij multidisciplinaire zorg nodig is en beredeneren wanneer verwijzing nodig is naar de mondhygiënist en tandarts.
•    Na deze module is de student in staat om de relatie te leggen tussen mondzorg en algemene gezondheid gericht op primaire, secundaire en tertiaire preventie op het gebied van mondzorg.

Lees de docentenhandleiding voor deze module hier.


Terug