Opleiding Gerontologie Geriatrie najaar 2016 HAN

13 maart, 2016

Single Image

De toename van (kwetsbare) ouderen vraagt om specifieke deskundigheid op het gebied van zorg en welzijn. De complexiteit die dit met zich meebrengt doet een specifiek beroep op de hulpverlener waarbij naast klinische zorg vooral ook welzijn en zingeving een belangrijke rol spelen. Deze ontwikkeling biedt kansen en vraagt om een afweging of de verpleegkundige over de juiste competenties bezit om hieraan een bijdrage te leveren. Verbeter uw mogelijkheden om als verpleegkundige ouderen die zorg te bieden waar ze recht op hebben.

 

De HBO-Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie (VGG)

  • is als verpleegkundige deskundig op het gebied van de gerontologie en geriatrie. Uitgangspunt is het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van de ouder wordende burger en diens sociale omgeving.
  • versterkt het zelfmanagementvermogen van de oudere en zet zo nodig technologie in.
  • is aanvullend op de zorg die binnen het sociale netwerk wordt verleend en werkt daar verbindend in
  • onderschrijft het belang van mantelzorg.

Voor meer informatie klik hier.


Terug