Nieuws

  15 november, 2015 Ambassadeurs op de bres voor HBO-V in de ouderenzorg

  Twintig studenten van tien hogescholen door heel Nederland hebben zich opgeworpen als ambassadeur voor HBO-V in de ouderenzorg. Zij doen dit vanuit de gezamenlijke campagne ‘HBO-V in de ouderenzorg - Daar zit meer achter’ van Actiz en V&VN.

  Lees meer

  29 oktober, 2015 Monitor woonvormen dementie. Trimbos

  Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie: o.a. Persoonsgerichte zorg neemt toe, maar arbeidstevredenheid en gevoel van persoonlijke bekwaamheid van de verzorgenden nemen af. Rapportage Trimbosinstituut.

  Lees meer

  2 september, 2015 Opleiding verpleegkundige gerontologie geriatrie HAN

  De toename van (kwetsbare) ouderen vraagt om specifieke deskundigheid op het gebied van zorg en welzijn. De complexiteit die dit met zich meebrengt doet een specifiek beroep op de hulpverlener waarbij naast klinische zorg vooral ook welzijn en zingeving een belangrijke rol spelen.

  Lees meer

  15 juni, 2015 Post bachelor VGG bij Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

  Bent u als verpleegkundige of praktijkondersteuner betrokken bij de zorg voor oudere patiënten en wilt u zich verder verdiepen? Dan is de post-hbo cursus Gerontologie en Geriatrie voor Verpleegkundigen en Praktijkondersteuners iets voor u!

  Lees meer

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10