VGG is spin in het web

 

Hieke Hartsema: VGG is spin in 't web binnen de thuiszorg

Ouderen worden steeds ouder en blijven het liefst lang thuis wonen. Ook als ze door hun ouderdom complexe zorg nodig hebben. Ze vragen steeds meer ondersteuning van de huisarts. Zorgorganisatie De Friese Wouden in Friesland springt daarop in door dichtbij de cliënt te staan en nauw samen te werken met de huisarts.  Dat doet de organisatie onder andere door alle wijkverpleegkundigen te laten opleiden tot Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie (VGG).

De Friese Wouden werkt met wijkteams. Deze nieuwe structuur en de toename van complexe ouderenzorg vragen nieuwe kennis en vaardigheden van de medewerkers. De interne afdeling die de scholingen verzorgt en initieert, De Academie, leidt daarom verpleegkundigen per team op tot VGG.
Dat doet de Academie in nauwe samenwerking met Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden (NHL), die met deze opleidingen in september 2011 kon starten dankzij de aanmeldingen van de Friese Wouden.  

De kersverse VGG-ers zijn of worden coördinator van het wijkteam en centraal aanspreekpunt voor team, cliënt, huisarts en andere specialisten. Resultaat: goed georganiseerde zorg en daadkrachtig zorgplannen.

Spin in 't web
Hieke Hartsema heeft in maart 2012 haar opleiding afgerond en behoort daarmee tot de eerste lichting VGG-ers in het Noorden van Nederland. Ze volgde de verkorte opleiding HBO-VGG. 'De plannen zijn veelbelovend', vindt ze. 'Ik heb er alle vertrouwen in. Als een spin in het web heb ik nu goed overzicht op alle zorg die de cliënt van diverse partijen krijgt. Dat in combinatie met mijn specifieke kennis maken het mogelijk deze zorg slim te organiseren en weg te zetten in de zorgplannen. De teammedewerkers kunnen daardoor goed en snel de plannen uitvoeren.'

Omslag
Het is wel een omslag, volgens Hieke. 'We moeten heel anders gaan denken en doen. De toekomstige cliënt staat anders tegenover thuiszorg, is mondiger en kritischer. Hij zoekt bijvoorbeeld zelf naar mogelijkheden op internet en weet wat hij wel en niet wil. Daar moeten we op voorbereid zijn. 't Is een uitdaging om met z'n allen die omslag te maken en ons het anders denken en doen eigen te maken. Een visie die van ons allemaal moet zijn. Dan kunnen we op elkaar rekenen.'

Olievlek
Wat Hieke tijdens haar opleiding heeft geleerd, moet straks als een olievlek uitvloeien binnen het wijkteam. 'Ik betrek mijn collega's nu al in alles  wat ik leer. Ik vind hun mening en ervaring belangrijk en nam dat mee naar de opleiding. Zo is de cirkel rond. Het voelt als een grote verantwoordelijkheid om het geleerde daadwerkelijk in de praktijk te gaan toepassen, best spannend. Maar bovenal overheerst mijn enthousiasme voor de plannen.'

Nieuwe uitdaging
'Ik ben trots op onze vooruitstrevendheid in de zorg voor de ouderen. In het Noorden is De Friese Wouden de enige die hier op deze manier mee bezig is. En het is geweldig dat ik daar deel van mag uitmaken. Het komt ook precies op het juiste moment. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Alles wat je bij kunt leren moet je dan pakken. Zeg nooit 'nee' tegen leren', vind Hieke

Opleiding tot VGG
In september is  de tweede groep verpleegkundigen de opleiding VGG aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden gestart. Fasegewijs zullen de komende jaren binnen De Friese Wouden verpleegkundigen niveau 4 en 5 opgeleid worden tot VGG. Niveau 4 volgt de verkorte opleiding, niveau 5 doet de contractcursus.