VGG'ers aan het werk

 

Nieuwe functies voor HBO-verpleegkundigen gerontologie geriatrie

Goed nieuws voor iedereen die overtuigd is van nut en noodzaak van HBO-verpleegkundigen in de ouderenzorg! In mei 2012 is het vervolgproject gestart waarin we nog meer HBO verpleegkundigen gerontologie geriatrie willen opleiden en waarbij passende (=HBO niveau) functies in een verpleeghuis, verzorgingshuis of in de thuiszorg worden gerealiseerd.

Dankzij het ministerie van VWS wordt de vervolgstap gezet: stimuleren dat er meer passende functies komen in de VVT voor HBO-VGG'ers, zodat hun meerwaarde benut kan worden.

 

Regionale convenanten, netwerken, opleidingen

In het verlengde van de ervaringen in de proeftuinen uit de vorige projectperiode wordt een stimulans gegeven om in regionaal verband bestuurlijke afspraken te maken tussen organisaties in de ouderenzorg, hogescholen en waar mogelijk lectoraten, die zich richten op de ouderenzorg. In juni 2012 is een bestuurlijk regionaal convenant getekend in de regio Rotterdam. In diverse andere regio's bestaan reeds belangrijke samenwerkingsinitiatieven.

Omdat we op termijn in de VVT naar schatting 2400 HBO-VGG-ers nodig hebben- moet deze ontwikkeling breder verspreid en toekomstbestendig gemaakt worden.