Zelf publiceren

Je produkt publiceren

Tijdens je opleiding of gedurende je werk heb je beslist een rapport of onderzoeksverslag gemaakt dat ook voor anderen de moeite waard is. Op onze site kun je deze produkten met anderen delen. Ga wel even na of er geen (voor personen of organisaties) gevoelige informatie in staat.

Stuur je produkt op naar m.gloudemans@gdnet.nl. Vermeld daarbij je naam, in het kader waarvan je het produkt hebt gemaakt en waarom je denkt dat het voor anderen in de ouderenzorg van belang kan zijn.