Brabantzorg

Interview Frank van Putten  "HBO-VGG'ers: drie keer een plus"

 

Locatiebrede kwaliteitsimpuls


"Bij Brabantzorg gaan we de HBO-VGG'er op zes locaties inzetten", glundert Frank van Putten. Van Putten is clustermanager bij onder andere verpleeghuis Het Zonnelied van Brabantzorg. "We zetten de HBO-VGG'er dus niet afdelings- of teamgericht, maar locatiebreed in. We zijn nu bijna rond met de aanstellingsprocedure voor de drie benodigde fte HBO-VGG'ers!"

 

Van Putten stuurt de HBO-VGG'ers bij Brabantzorg aan met twee collega-locatiemanagers. Ook anderen zijn geïnteresseerd. Zij zien, net als Van Putten, een belangrijke taak weggelegd voor de HBO-VGG'ers bij de kwaliteitsslag die Brabantzorg wil maken.

 

HBO-VGG'er een impuls voor het niveau

"De eerste rol die ik voor de HBO-VGG'er zie, is die van coach", vertelt Van Putten verder. "Wij hebben in toenemende mate te maken met complexe situaties. Zowel in de zorg, als in de sociale netwerken rondom die zorg. Medewerkers op niveau 3, ook EVV'ers, kunnen die situaties niet altijd aan. Zij hebben hierbij krachtiger ondersteuning nodig. De HBO-VGG'er kan deze ondersteuning bieden, als meewerkend collega op de werkvloer. Toch zullen onze HBO-VGG'ers niet worden meegetrokken in de dagelijkse zorgpraktijk van één team of afdeling, omdat de HBO-VGG'er locatiebreed werkt."

 

Theorie naar praktijk vertalen

Door de begeleiding van medewerkers kan de HBO-VGG'er niet alleen de vaardigheden, maar ook de benodigde nieuwe kennis van medewerkers op niveau brengen. Van Putten: "Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de HBO-VGG'er taken overneemt. Wel kan deze bijvoorbeeld de vertaalslag maken van theoretische kennis naar de praktijk. Dat maakt dat onze andere medewerkers steviger worden toegerust, ook om met zorgtechnisch complexe situaties om te gaan."

 

Projectgroep voor draagvlak

Voordat de werving van de HBO-VGG'er startte, moest er intern draagvlak worden gecreëerd. Van Putten licht toe: "We hebben hiervoor een projectgroep opgestart met daarin verschillende belanghebbenden. Het bleek dat de HBO-VGG'er een oplossing biedt voor diverse problemen die we definieerden."

 

HBO-VGG'er: drie keer plus

Bij Brabantzorg ziet men het creëren van welbevinden als een kerntaak. "Daaraan draagt de HBO-VGG'er bij", stelt Van Putten opgetogen. "Als je erin slaagt om de zorg naar een hoger niveau te brengen, werk je aan het welbevinden. Deze investering is een plus voor cliënten, een plus voor je medewerkers en een plus voor je naam als zorgorganisatie."

 

Meer weten over Brabantzorg? Ga naar www.brabantzorg.eu .