Laurens

Interview Erik Strating: VGG'er ook financieel goede optie

"De best opgeleide medewerker voor elke cliënt"

 

Bij Laurens, zorgorganisatie met zowel intra- als extramurale zorg in Rotterdam, werken sinds begin 2011 twee HBO-verpleegkundigen gerontologie-geriatrie. Erik Strating is regiodirecteur Centrum, Noord, Kralingen en Delfshaven en neemt de HBO-VGG'ers aan. "Er is een HBO-VGG'er voor de zorg aan huis, én een voor de intramurale zorg. Ik verwacht dat dit het begin is van een ruimere inzet van de HBO-VGG'er bij Laurens."

 

Het ambitieniveau van Laurens ligt hoog. Er wordt zorg van allerlei niveaus verleend, maar de complexe ouderenzorg, dat is waar de organisatie goed in is. Strating wil daar nóg beter in worden. "De brede blik van de HBO-VGG'er geeft onze zorg een extra kwaliteitsimpuls."

 

Kwaliteit bieden loont

De HBO-VGG'er die intramuraal bij Laurens werkt, is betrokken bij de geriatrische revalidatie. Het doel is dat mensen sneller revalideren, en dus ook intensiever. De HBO-VGG'er is overigens werkzaam als teamleider. Strating is overtuigd van de meerwaarde: "Ziekenhuizen zijn gevoelig voor kwaliteit, en zij zullen dan ook nog meer patiënten naar ons doorverwijzen. Investeren in HBO-VGG'ers betekent dus ook: meer klanten krijgen."

 

Verbeteren diagnostiek

Extramuraal ziet Strating vooral dat de vroegsignalering en diagnostiek kunnen worden verbeterd. "Ouderen vertellen lang niet alles aan de specialist ouderengeneeskunde of de huisarts, mede door het gezag dat men voor deze beroepsgroep voelt. HBO-VGG'ers zijn speciaal opgeleid voor de multidisciplinaire aanpak die ouderenzorg vereist. Dat is ook een van de verschillen met een Nurse Practitioner of POH'er."

 

Schakel in wonen, welzijn en zorg

Laurens werkt bovendien met kleinschalige, multidisciplinaire teams. De HBO-VGG'er maakt onderdeel uit van zo'n team en is een schakel in de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Strating is enthousiast: "Een NP'er of POH'er ziet een cliënt op spreekuur. De HBO-VGG'er daarentegen ziet bij mensen thuis of op de werkvloer wat er daadwerkelijk speelt. Ook is de communicatie in een klein team erg goed. Wij geloven in de best opgeleide medewerker voor elke cliënt. Met de HBO-VGG'er maken we dit uitgangspunt waar." Zie ook you tube

 

Financiering zonder zorgen

"Een HBO'er is kostbaarder dan een MBO-verpleegkundige of verzorgende", vervolgt Strating. "Maar ik maak me geen enkele zorgen over de financiering. De HBO-VGG'er werkt óók in de directe patiëntenzorg, en daar staan inkomsten tegenover. En, het bieden van extra kwaliteit is heel wat waard, dat komt vanzelf bij je terug." 

 

Voor meer informatie over Laurens  ga naar www.laurens.nl.