MeanderGroep Zuid Limburg

Interview Math Gulpers:  Kanjer teruggehaald van ziekenhuis

 

"Meerwaarde van HBO-VGG'er bleek in de praktijk"

 

Een stagiaire HBO-Verpleegkunde met de verdieping VGG maakte een bijzonder goede indruk bij MeanderGroep in Zuid-Limburg. Zelfs zo sterk, dat de MeanderGroep inmiddels met meerdere HBO-VGG'ers werkt en bovendien

aan de wieg staat van het verkorte opleidingstraject voor MBO'ers, dat Hogeschool Zuyd in februari 2011 startte.

 

Math Gulpers was de directeur die de kracht van de HBO-VGG'er 'ontdekte'. Met genoegen vertelt hij dat hij de stagiaire, die na haar afstuderen bij een ziekenhuis ging werken, weer terughaalde naar zijn verpleeghuis Lückerheide. "Nu leidt deze HBO-VGG'er andere HBO-VGG'ers op, en daar zijn we ontzettend blij mee."

 

Ouderenzorg weer aantrekkelijk

"Als werkplek wordt de ouderenzorg door studenten Verpleegkunde vaak minder interessant gevonden dan

het ziekenhuis", signaleert Gulpers. "Maar: de ouderenzorg wordt, onder andere door multi-aandoeningen,

steeds complexer en dus ook uitdagender. Studenten die kiezen voor de verdieping VGG herkennen deze uitdaging. Anderzijds herkennen wij het talent van HBO-VGG'ers: we creëren extra zorgkwaliteit, maar bovendien ook loopbaankansen voor onze medewerkers."

 

MBO'ers worden HBO-VGG'ers

Het idee van loopbaankansen en kwaliteitsimpuls werkte MeanderGroep verder uit. Na overleg startte Hogeschool Zuyd een verkort opleidingstraject VGG voor MBO-verpleegkundigen. Gulpers schetst het idee: "Omdat deze tweejarige opleiding nieuw is, zijn we met een kleine groep begonnen. Iedereen heeft een EVC-traject doorlopen, zodat de individuele studiebelasting is vastgesteld. Na een halfjaar, in september, kunnen er weer nieuwe MBO-V'ers instromen. Er is volop belangstelling vanuit onze medewerkers: ruim twintig enthousiaste MBO'ers willen het verkorte traject doen. Geweldig!"

 

Verkorte opleiding VGG vervult behoefte

In navolging van Hogeschool Zuyd starten in september ook andere hogescholen met een verkort VGG-opleidingstraject. Niet gek, volgens Gulpers: "Zowel intra- als extramuraal maakt de ouderenzorg een enorme ontwikkeling door. In het huidige systeem zijn zorgorganisaties niet goed voorbereid op wat er op ons afkomt aan aantallen zorgbehoevende ouderen en de toenemende complexiteit van de zorg. Met HBO-VGG'ers kunnen we ons hierop wél goed voorbereiden. Steeds meer zorgorganisaties raken daarvan overtuigd."

 

Efficiëntere werkprocessen

Volgens Gulpers is de meerwaarde van HBO-VGG'ers meervoudig: "Doordat zij complexe zorgvragen doorzien, helpen zij onze cliënten beter. Bovendien dragen zij eraan bij dat werkprocessen efficiënter kunnen verlopen. Dat is een noodzaak om de toestroom van cliënten te kunnen opvangen. Daar komt bij dat HBO-VGG'ers nieuwe werkvormen kunnen ontwikkelen. HBO-VGG'ers stonden bij ons bijvoorbeeld aan de basis van het terugdringen van valincidenten en decubitus. HBO-VGG'ers? Wij kunnen en willen niet meer zonder!"

 

Verpleeghuis Lückerheide

Verpleeghuis Lückerheide  is een lerende organisatie, waarbinnen alle niveaus van medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen binnen hun eigen werk of via scholing. Het volgen van scholingen wordt sterk gestimuleerd.

Voor het HBO-VGG project is de contactpersoon:

Stefanie Linssen, verpleegkundige tel: 045-5456944  stefanielinssen@mgzl.nl

Voor scholing algemeen is de contactpersoon:

Gerard den Otter, medewerker opleidingszaken  tel: 045-5456944   gerarddenotter@mgzl.nl

 

Via  http://www.exbelt.nl kunt u informatie krijgen over Exbelt, dat onderdeel is van Luckerheide en scholing en advies biedt met betrekking tot het verminderen van vrijheidsbeperkende middelen bij psychogeriatrische verpleeghuisbewoners en bij mensen met een verstandelijke beperking.