Zinzia, locatie Rumah Kita

Interview Marco Petzoldt: Beter borgen zorgkwaliteit

 

"HBO-VGG'er perfecte brug tussen arts, management en zorg"

 

"Wij zijn ervan overtuigd dat onze organisatie op meerdere terreinen kan profiteren van de kracht van HBO-VGG'ers", vertelt Marco Petzoldt, regiomanager Wageningen van Zinzia Zorggroep. Het is een van de zorgorganisaties die momenteel onderzoekt op welke manier ze een functie voor de HBO-VGG'er kan invoeren.

 

Locatie Rumah Kita neemt hierin het voortouw. Dit gecombineerde verpleeg- en verzorgingshuis is helemaal gericht op Indische en Molukse ouderen. Petzoldt: "We zijn bezig met een bewonergerichte innovatie van de zorgorganisatie en het borgen van de zorg op de locatie. Bovendien constateren we een naderend tekort aan specialisten ouderengeneeskunde. De HBO-VGG'er slaat als gespecialiseerd ouderenverpleegkundige de brug tussen arts, management en zorg."

 

Juiste plek

Petzoldt denkt dat iedere zorgorganisatie voor zich moet bepalen op welke plek de HBO-VGG'er de meeste toegevoegde waarde biedt. "Bijvoorbeeld door de HBO-VGG'er in te passen via een zogenaamde verlengde-armconstructie met de specialist ouderengeneeskunde. De verpleegkundige neemt dan taken over en ontlast de specialist. Deze kan zich helemaal richten op zijn eigenlijke werk: de medisch-inhoudelijke behandelvraag. Taken die prima door een HBO-VGG'er kunnen worden overgenomen of ondersteund, zijn bijvoorbeeld de inhoudelijke afstemming met het zorgteam, de anamnese, eenvoudig medisch onderzoek en het vervolgen van medische interventies."

 

Proactief

Bovendien kunnen HBO-VGG'ers vanuit het directe contact met cliënten en collega's lastige situaties proactief oppakken en problemen voorkomen. Petzoldt: "HBO-VGG'ers hebben goed zicht op wat de zorg doet. Daardoor zijn ze in staat hiaten in de zorg en risico's in bepaalde handelingen te constateren. Dat komt de kwaliteit van de zorg zeker ten goede. Een inhoudelijk interessante functie dus."

 

Nieuw perspectief

En een uiterst welkome functie, vindt Petzoldt. "Want binnen de verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg biedt de VGG-functie een nieuw carrièreperspectief. Waar voorheen de groei vooral gezocht moest worden in de lijn, of in doorstroom naar een gespecialiseerde functie in bijvoorbeeld het ziekenhuis, komt er nu een goed inhoudelijk alternatief in de ouderenzorg bij. Verpleegkundigen zullen er een volwaardig doorgroeialternatief in de ouderenzorg in vinden."

 

Intern draagvlak

Om binnen Rumah Kita de juiste plek voor de HBO-VGG'er te bepalen, is Petzoldt inmiddels intern in gesprek met zowel de specialist ouderengeneeskunde, de andere regiomanagers, het afdelingshoofd en de beoogde verpleegkundige. Samen bepalen ze de mogelijkheden. "De hele organisatie moet erachter staan, inclusief de specialist. De persoonlijke functionele klik is daarbij belangrijk. Want alleen als er onderling vertrouwen en respect is, heeft deze oplossing kans van slagen. Met onze huidige HBO-VGG'er heb ik daar alle vertrouwen in!"

 

Voor meer informatie over Zinzia Zorggroep ga naar www.zinzia.nl .